באנר

שינויי האקלים וידע מאזורים מדבריים

שלושה תהליכים גלובליים יוצרים צורך דחוף בידע וטכנולוגיה רב-תחומית כדי לתמוך בהסתגלות ובשגשוג אנושי באזורים החווים הידרדרות סביבתית ואי ודאות גוברת:

גידול אוכלוסיית האדם בעולם – ומכאן השפעתה הגלובלית על צמצום הדמות הפוריות ומשאבי הטבע.

התרחבות שטחים דמויי מדבר על חשבון קרקעות פוריות – שאינן מדבריות הן עקב השפלת הקרקע (מדבור) והן עקב שינויי אקלים.

שינויי אקלים הגורמים לאירועים קיצוניים – ואי ודאות גבוהה. זה מביא לתקופות של יובש ארוך ממה שהורגלנו, סופות חול, הגברת הסיכון לשיטפונות והשפעות חמורות אחרות.

התהליכים הגלובליים המתוארים גורמים להשפעה כזו בעיקר באזורים יבשים שאינם לחים ואזורים צחיחים למחצה הנמצאים ברוב היבשות, כולל החלק הדרומי של אירופה, אסיה, אפריקה, אוסטרליה ואמריקה

המחקר והטכנולוגיה בישראל אשר מתמודדת עם תנאי מדבר קיצוניים (שינויי טמפרטורה דרסטיים, גשם בלתי צפוי, שיטפונות, סופות חול, מליחות קרקע גבוהה) הוא בעל משמעות עולמית לטיפול בתהליכים הגלובליים שהוזכרו לעיל.

הניסיון המדברי של ישראל יכול להועיל למי שמתגורר באותם אזורים ולתמוך בשגשוגו תוך הסתגלות לשינויים אלה.

הידע והטכנולוגיה לתמיכה בחיים באזורים מדבריים רלוונטיים גם באזורים שאינם מדבריים כיום אך בסיכון להתייבשות או לחוות תנאים דמויי מדבר בלתי צפויים.

ידע מדברי יכול לעזור להתמודד ולהסתגל לשינויי האקלים שיש להם גם השלכות חברתיות וכלכליות, ובכך להביא לשגשוג לתושבים באזורים חשופים.

מדבר מבפנים שואף לחשוף ציבור רחב לידע וטכנולוגיה מדברית רבת שנים ורב תחומית אשר מאפשרת שגשוג וחיים באזורים מדבריים ויבשים .