באנר

תשלום לספקי תוכן

ספקי תוכן המעבירים סיור, אירוע או סדנא במסגרת מדבר מבפנים נדרשים לשלוח את הטפסים הבאים:

1) טופס פתיחת ספק (docx, PDF)

2) אישור מהבנק על ניהול החשבון או צילום שיק מבוטל

3) אישור על ניהול חשבון מרשות המיסים

4) אישור על ניכוי מס במקור מרשות המיסים

את המסמכים יש לשלוח לא יאוחר מתחילת מרץ 2022 לכתובות הבאות במקביל

[email protected]

[email protected]